Velkommen til Brædstrup Svømmeklubs hjemmeside!

Brædstrup Svømmeklub har ca. 500 medlemmer fordelt på babyhold, børnehold, voksenhold, vandgymnastik og konkurrenceafdelingen. Klubben gør meget ud af, at alle ,der kommer i klubben, får nogle gode og lærerige timer, at vi har det godt sammen socialt, at der er plads til alle uanset alder og at vi i klubben hjælper hinanden med at få det hele til at fungere. Det skal være hyggeligt og sjovt at lære at svømme.

Der er instruktører på alle vore hold og de er løbende på kurser for at dygtiggøre sig. Ligeledes er vore hjælpetrænere også på kurser, så de kan bistå instruktørerne bedst muligt.

Formålet for Brædstrup Svømmeklub er at fremme interessen for svømning og andre vandaktiviteter samt at udbrede kendskab til livredning i et forpligtende fællesskab med udgangspunkt i at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen.

Du kan blive optaget som medlem ved at tilmelde dig et svømmehold via hjemmesiden. 

Der betales kontingent 1 eller 2 gange om året, dels ved sæsonstarten i august måned og igen 1. februar.

Udmeldelse fra klubben skal ske til foreningens kasserer (henvendelse via mail).