BSK´s historie

Brædstrup Svømmeklub blev stiftet 15. juni 1971.

I februar 1971 blev der nedsat et udvalg, som skulle forberede dannelsen af en svømmeklub i Brædstrup. Dette udvalg kom til at bestå af følgende personer: Per Christiansen, Brædstrup (bogholder), Marie Eriksen, Davding (sundhedsplejerske), Svend Erik Hansen, Føvling (bankassistent), Ole Nielsen, Tønning (landmand) samt Hans Vinther, Brædstrup (arkitekt).

I udvalget havde man besluttet, at svømmeklubben først og fremmest skulle være en svømmeklub, hvor medlemmerne skulle lære at svømme, således at man ikke skulle arrangere stævner osv. Når klubben blev veletableret, kunne man satse på fx at komme med i konkurrencer, dyrke vandpolo og optræne kapsvømmere.

I starten af juni 1971 blev der i dagspressen inviteret til Generalforsamling for alle interesserede på Hotel Pejsegården. Denne skulle afholdes den 15. juni 1971, og følgende dagsorden var annonceret:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra arbejdsudvalget
  3. Vedtagelse af vedtægter for Brædstrup Svømmeklub
  4. Valg af bestyrelse

Efter generalforsamlingen var det en kendsgerning, at Brædstrup Svømmeklub af 15. juni 1971 var stiftet. Der blev fundet en bestyrelse, som skulle varetage svømmeklubbens interesser. Bestyrelsen bestod af følgende personer: Per Christiansen (bogholder), Jens Pedersen (købmand), Martin Jørgensen (lærer), Fru Mette Mikkelsen og Preben Frandsen (vejer). Som revisor blev Hans  Vinther (arkitekt) og Svend Erik Hansen (bankassistent) valgt.

Svømmeklubben blev tilmeldt JYSK Svømmeunion, som var under Dansk Svømmeforbund, Dansk Livredningsforbund og Idrætssamvirke i Brædstrup. Nu manglede klubben bare nogle trænere og medlemmer, så der blev annonceret i dagspressen om, at der søgtes svømmelærere til at varetage undervisningen af nybegyndere i Brædstrup Svømmeklub med start ca. 10. september 1971. Svømmehallen skulle lige laves helt færdig og indvies, før den kunne tages i brug.

Svømmehallen blev indviet den 9. september 1971.

Der blev også lavet en foreløbig svømmeplan, som var følgende:

Dag  Tidspunkt  Holdnavn 
Mandag  20.00 - 20.30  begyndere over 14 år 
Mandag  20.30 - 21.00  viderekommende 
Mandag 21.00 - 21.30 viderekommende
Mandag 21.30 - 22.00 voksen
Onsdag 20.00 - 20.30 begyndere over 14 år
Onsdag 20.30 - 21.00 viderekommende
Onsdag 21.00 - 21.30 viderekommende
Onsdag 21.30 - 22.00 voksne
Fredag 16.00 - 16.30 begyndere 6-8 år, hold 1
Fredag 16.30 - 17.00 begyndere 9-10 år, hold 2
Fredag 17.00 - 17.30 begyndere 11-12 år, hold 3
Fredag 17.30 - 18.00 bygyndere 13 år, hold 3

I løbet af august 1971 var medlemstallet allerede oppe på 285 aktive medlemmer, og i svømmehallen var der ikke trænertimer nok pr. uge til at dække behovet. Derfor blev der indledt et samarbejde med en svømmeklub i Silkeborg, som havde svømmehallen i Brædstrup 2 timer pr. uge. Svømmerne fra Brædstrup trænede sammen med Silkeborgsvømmerne i Brædstrup og omvendt. Der gik heller ikke lang tid, før svømmerne fra Brædstrup begyndte at deltage i diverse svømmestævner, og der blev hentet mange medaljer og pokaler hjem, og personlige rekorder blev det også til.

Efter et lille år påtænkte man i klubben at opstarte pensionistsvømning. Svømmelærerinde Fru Schou Hansen havde været i kontakt med en flok pensionister, som gik til gymnastik om vinteren, men manglede noget motion resten af året. Så der kom pensionistsvømning i klubben en time hver mandag eftermiddag.

Omkring 1974 skete der det uheldige, at taget i svømmehallen faldt ned, og der var i en periode svømmestop, hvilket gik ud over medlemstallet. Svømmehallen har desuden løbende været under renovering, og i 1996 blev varmtvandsbassinet og soppebassinet bygget til. Der har under alle renoveringer været et fald i medlemtallet, men klubben har hele tiden formået at få medlemstallet op igen.

I 1982 var medlemstallet oppe på ca. 500 aktive medlemmer og i dag ligger det stabilt på ca. 600 medlemmer.

I december 1990 blev der lavet en konkurrence om, hvem der kunne lave det bedste nye logo til svømmeklubben. Denne konkurrence blev annonceret i dagspressen, og alle kunne komme med forslag. Medlemmerne ville ved en afstemning vælge det bedste logo, og ved klubaftenen den 24. januar 1991 blev det vindende logo offentliggjort. Deraf har klubben sit runde logo med delfinen i toppen.

Der er igennem alle årene også kommet nye hold til, blandt andet babysvømning i 1990 og vandgymnastik, undervandsrygby samt endnu flere børnehold, end dengang klubben startede i 1971.

Konkurrenceholdet og flere af de andre hold deltager stadig i stævner, der hentes fortsat medaljer hjem, og der laves stadig personlige rekorder.

Alle oplysninger her er hentet fra klubbens scrapbøger.