BSK Hold model
B.S.K KU‐AFDELING, Hold Model 
MINI TALENT TALENT ELITE
Alder ved opstart
MT 1 (Hold 1)  MT 2 (Hold 2) 
Piger 7‐9 år
Drenge 7‐10år 
Piger 8‐9 år
Drenge 8‐10år 
Piger 9‐11 år
Drenge 10‐11 år 
Piger 11‐16+ år (Senior træning også muligt)
Drenge 11‐16+ år 
Hold beskrivelse MT 1: (Mini Talent hold 1) 
For den unge svømmer der har lyst til at give sig i kast med svømning
som sportsgren, ved kreativ træning/leg.
 
Dette er første skridt i ku‐afdelingen her vil fokus områderne være:
‐  Introduktion til svømmestile.
‐  Teknik øvelser i forbindelse med leg.
 
MT 2: (Mini Talent hold 2)
For den unge ambitiøse svømmer der ønsker lidt ekstra træning for at
udvikle sin svømning. Her vil træningen foregå på land og i vand.
 
Dette er andet skridt i ku‐afdelingen, her vil den enkelte svømmere
gøre sig erfaringer med begynderstævner i regionen.
 
Fokus områder:
‐  Svømmestile
‐  Teknik
‐  Introduktion svømmeprogrammer
‐  Introduktion af stævneforløb 
Talent:
For den unge meget ambitiøse svømmer der ønsker at tage sin
svømning til næste skridt, og udvikle sig på højt plan. Talent holdet
svømmer 3 gange ugentligt med mulighed for ekstra træningspas for
den meget ambitiøse.
 
Dette er 3 og andet sidste skridt i ku‐afdelingen. På talent holdet vil
man gøre sig erfaringer med stævner i hele Danmark, samt mulighed
for at opnå krav til mesterskaber
 
Fokus områder:
‐  Teknik ‐udførsel, (svømmestile, vendinger, starter)
‐  Tekniske/motoriske øvelser vand/land
‐  Kondition
‐  Udholdenhed
‐  Udstrækning/smidighed
‐  Introduktion til Svømmebog (profil/målsætninger)
‐  Svømme selvstændigt efter programmer
‐  Stævneforberedelse 
Elite:
For den seriøse engageret svømmer der ønsker svømning på meget
højt plan. Elite holdet svømmer 4 gange ugentligt med mulighed for
ekstra træningspas for de meget ambitiøse.
 
 
Dette er 4 og sidste skridt i ku‐afdelingen her vil der blive lagt øget
vægt på personligudvikling og præstationer. Samt muligheden for
stævne deltagelse i udlandet. 
 
Fokus områder:
‐  Teknik ‐udførsel, (video analyse)
‐  Udholdenhed
‐  Styrke 
‐  Kondition
‐  Smidighed
‐  Svømme selvstændigt
‐  Hurtighed ‐ Eksplosivitet
 
Varighed: 1‐2 år (oprykning efter fremskridt)  1‐2 år (oprykning efter fremskridt)  2-6 år
Antal (Max): 2 hold af 15 svømmere  20 svømmere  20 svømmere 
Træningspas:

TS=Tumlesal
Vand  Land 
Mandag: 45min (MT 1)
Fredag: 75min (MT 2)
Lørdag: 45min (MT 1+2) 
 
30min opv. I TS
30min opv. I TS 
Vand  Land 
Mandag: 105min
Onsdag: 120min
Torsdag: 75min 
30min opv. LØB
30min opv. I TS
30min opv. LØB  
Vand  Land 
Mandag: 105min
Onsdag: 120min
Torsdag: 120min
Lørdag: 45min 
30min opv. LØB
30min Styrke. I TS
30min opv. LØB
30min Styrke/Stretch 
Stævne deltagelse pr. sæson
MT 1 MT 2
Antal 1 4-5
Stævner Klubmesterskab Begynderstævner
Klubmesterskab 
Antal 7‐8 + Mesterskaber 
Stævner Stævner på konkurrenceplan
Weekendstævner m/overnatning
Mesterskaber
BSK. Aktivitetsdage 
Antal 8‐10 + Mesterskaber 
Stævner Stævner konkurrence/elite plan
Weekendstævner m/overnatning
Udenlandskestævner
Mesterskaber
BSK. Aktivitetsdage 
Tænings fokuområder

Punkterne udgør opbygning af sæsonplanlægning
Vandtræning
Svømning 20 %
Teknik 70 %
Alternativ Aktivitet 10 %
Landtræning
Kondition
Koordinationsøvelser
Smidighed/udstrækning
Vandtræning
Svømning 35 %
Teknik 60 %
Alternativ Aktivitet 5 %
Landtræning
Kondition Udholdenhed
Koordinationsøvelser Corestabilitet
Smidighed/udstrækning Begynd. styrke med kropsvægt
Vandtræning
Svømning 65-70 %
Teknik 30 %
Alternativ Aktivitet 0-5 %
Landtræning
Kondition Udholdenhed
Koordinationsøvelser Forbedret corestabilitet
Smidighed/udstrækning Styrke med kropsvægt
Styrke med modstand Kost introduktion