Brædstrup Svømmeklub afholder generalforsamling torsdag d. 23. november i Brædstrup Hallen kl. 19.00

Dagsorden vil ifølge vedtægterne være:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse.

4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent. (forslag sendes på mail til formand@bsk-svoem.dk

5. Valg af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

6. Valg af revisor og revisorsuppleant.

7. Evt.

 

Events

Nyheder

Hurra! Vi har fået 4.721 kr. fra Brugsen For Brædstrup og Omegn og OK. Tak til alle jer, der har tanket – og bliv endelig ved, det kan mærkes i klubkassen. Tillykke med det flotte resultat og tak for det gode samarbejde

Vores sponsorer