Velkommen til BRÆDSTRUP SVØMMEKLUB

 

 

 

 

 

Generalforsamling i Brædstrup Svømmeklub

Generalforsamling afholdes

ONSDAG DEN 24. NOVEMBER 2021 KL. 19.30

i Brædstrup Hallens cafeteria.

Dagsorden vil ifølge vedtægterne være:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse.

4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent.

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

6. Valg af revisor og revisorsuppleant.

7. Evt.

Evt. punkter til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Se mere på www.bsk-svoem.dk

 Med hensyn til pkt 5 valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, så skal vi gøre opmærksom på, at lykkes det ikke at finde folk til at træde ind i bestyrelsen, så kan vi ikke opfylde vores vedtægter og kan dermed ikke fortsætte som svømmeklub. 

Vi ønsker medlemmer / forældre som vil hjælpe med ”andre” opgaver i klubben, det kunne f.eks. være hjælp til følgende arrangementer:

Den store svømme dag. Denne ligger normalt den 1. søndag i oktober (én gang årligt)

Intern klubstævne. Ligger engang i foråret (én gang årligt)

Søgning af fonde / sponsorater / legater

Bage kage til diverse events. (måske 2-3 gange på en sæson)

 

   

Usædvanlige tider kræver usædvanligt gode nyheder! OK og OK’s forhandlere giver os
30% ekstra i sponsorstøtte. Tak til alle, der støtter med benzinkortet eller OK’s app! Hver
en krone tæller i klubkassen i øjeblikket.

 

 
  

 

  
 
 
 

 
 

Sponsor

 
Brug sponsornr: 55 87 31