Velkommen til BRÆDSTRUP SVØMMEKLUB

 

 

   

 

Lidt nyt fra Østbirk Avis 
 Brædstrup Svømmeklub afholdte torsdag d. 24. november generalforsamling 


Charlotte fremlage hendes sidste beretning som formand, der skal fra resten af bestyrelsen siges tak for,

 den store indsats der er ydet igennem de sidste 10 år i bestyrelsen. 

Sveta fremlage regnskabet som viser et pænt overskud på 50.000 kr. 


Der blev valgt to nye medlemmer til bestyrelsen som efter konstitueringen ser således ud, de to sidste nævnte er de nye medlemmer. 

Formand: Yvonne Hegaard Gilleng


Næst formand: Peter Berg


Kasser: Sveta Borch


Sekretær: Rikke Sletskov


Menige medlemmer: Dorte Horn, Alaa Sallam & Maiken Olsen.

 
   
 
 

 

 
 

Sponsor

 
Brug sponsornr: 55 87 31