Velkommen til BRÆDSTRUP SVØMMEKLUB


Husk generalforsamling i svømmeklubben
afholdes i Brædstruphallens cafeteria onsdag 8/11 kl. 19:00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent
5. Valg af 3 henholdsvis 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
6. Valg af 1 revisor og revisorsuppleant
7. Eventuelt

Vi glæder os til at se så mange som muligt.
 

Sponsor

 
Brug sponsornr: 55 87 31