Velkommen til BRÆDSTRUP SVØMMEKLUB

 
 

Generalforsamling i Brædstrup Svømmeklub

Generalforsamling afholdes

Onsdag den 9. december 2020 KL. 19.30

i Brædstrup Hallens cafeteria.

Dagsorden vil ifølge vedtægterne være:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse.

4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent

5. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

6. Valg af revisor og revisorsuppleant.

7. Evt.

8. Covid-19 situation efter jul.

Punkter til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Venlig hilsen Bestyrelsen i Brædstrup Svømmeklub.

Der skal tilmeldes ved ønske om fremmøde.

 
 
 
 
Usædvanlige tider kræver usædvanligt gode nyheder! OK og OK’s forhandlere giver os
30% ekstra i sponsorstøtte. Tak til alle, der støtter med benzinkortet eller OK’s app! Hver
en krone tæller i klubkassen i øjeblikket.
 
 
  

 

  
 
 
 

 
 

Sponsor

 
Brug sponsornr: 55 87 31