Velkommen til BRÆDSTRUP SVØMMEKLUB

 
 
 
 
 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling for Brædstrup Svømmeklub

 
Den årlige generalforsamling finder sted onsdag 28/11 kl. 19:00 i Brædstrup hallens cafeteria.
Dagsorden er i følge vedtægterne:
 
1.Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent
5.Valg af 3 henholdsvis 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
6.Valg af 1 revisor og revisorsuppleant
7. Eventuelt
 
Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde skriftligt, senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
Venlig hilsen
Bestyrelsen 
 

 
 
 
Klubrekorder opdateret pr. 13/7 - 2018
 
Hele 10 klubrekorder siden 1/1-2018.
Gå ind og se dem Her
 
 
 

 
 

Sponsor

 
Brug sponsornr: 55 87 31