Velkommen til BRÆDSTRUP SVØMMEKLUB

 
 
 
Indkaldelse til generalforsamling for Brædstrup Svømmeklub

Den årlige generalforsamling finder sted i Brædstrup Hallens cafeteria på Skovvejen.

Tirsdag den 26. november 2019 kl. 19:00

Dagsorden er ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse.

4. Indkommende forslag, herunder fastsættelse af kontingent

5. Valg af 2 gerne 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt

Eventuelt forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde skriftligt, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Kontaktoplysninger kan ses på www.bsk-svoem.dk

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 
 

 

  
 
 
 

 
 

Sponsor

 
Brug sponsornr: 55 87 31